Dinsdag 22 september 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
32 043, AC / AD / AE / AF

Brief van de minister van SZW over de effectievere invulling van de instrumenten in de Wet tegemoetkomingen loondomein; Brief van de minister van SZW over de contouren van de tijdelijke subsidieregeling en het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden; Brief van de minister van SZW over de uitwerking van het pensioenakkoord; Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitwerking van het pensioenakkoord; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg

6.
35 570, B

Brief van de minister van SZW over de koopkrachtontwikkeling in 2021 en een terugblik op het inkomensbeleid in de kabinetsperiode 2018-2021; Miljoenennota 2021

Bespreking

8.
Rondvraag