Dinsdag 29 september 2020, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
35300 VI / 25295, AV - Aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio's betreffende de bestrijding van COVID-19

Brief - met bijlagen - van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg

6.
35300 VI, AW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over (deels) openstaande toezeggingen (EK 35.300 VI, AW)

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen