Dinsdag 28 september 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35513

Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Nadere procedure

6.
T03026

Toezegging Elektronische veiligheid (35.590)

9.
Rondvraag