Dinsdag 18 januari 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Agenda is HERZIEN vanwege wijzigingen agendapunten 2, 4 en de mededelingen en informatie, en toevoeging van agendapunt 3

2.
35971, 35972, 35973 en 35979 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

In de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen inzake verbrede inzet coronatoegangsbewijzen en wetsvoorstel Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bespreking stand van zaken3.
35526 / 25295, DG (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de lockdown en het doorvoeren van enkele versoepelingen en van de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 Bonaire, Saba en Sint Eustatius in verband met maatregelen met het oog op het oplopende aantal infecties en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

Bespreking stand van zakenbrief covid-19 van 14 januari 2022

7.
35925 XVII / 25295, B (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en BDO)

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake de wereldwijde aanpak van de COVID-19 pandemie; Infectieziektenbestrijding

Inbreng schriftelijk overleg

12.
25295, Y (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over de aanschaf van stationaire zuurstofconcentratoren (SOC); Infectieziektenbestrijding

Bespreking

13.
25295, Z (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS over de aanschaf van extra doses BionTech/Pfizer; Infectieziektenbestrijding

Bespreking

14.
Mededelingen en informatie


15.
Rondvraag


Korte aantekeningen