Dinsdag 8 maart 2022, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de beschikbaarheid van biobrandstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector; Luchtvaartbeleid

Bespreking

5.31936, AF

Luchtvaartbeleid

Bespreking verdere wijze van behandeling8.Rondvraag


Korte aantekeningen