Dinsdag 13 september 2022, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35298

Wet versterking decentrale rekenkamers

Nadere procedure

3.35546

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Nadere procedure

8.Rondvraag