Dinsdag 13 september 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

Inbreng nader schriftelijk overleg