Dinsdag 1 november 2022, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda (direct aansluitend aan BIZA + I&A/JBZ)

2.35741

Brief van de minister van BZK met een reactie op in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen; Memorie van antwoord van de initiatiefnemers; Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Nadere procedure

4.34972 / 35868, V

Brief van de staatssecretaris van BZK over interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo); Wet digitale overheid

Bespreking brief

11.Rondvraag


Korte aantekeningen