Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 2 oktober 2018, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 16:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start om circa 16:05 uur - aansluitend aan de combi-vergadering IWO - EZK/LNV

2.
Nabespreking mondeling overleg stelselherziening omgevingsrecht met de staatssecretaris van I&W

Bespreking

3.
AMvB's Omgevingswet en toezeggingen

Brief van de minister van BZK van 24 september 2018 (33118, AI)

Bespreking brief en status toezeggingen

4.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Brief van de minister van BZK van 5 september 2018 in reactie op de brief van 10 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34775 VII / 34775 IV, G)

Bespreking status toezeggingen

12.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen