Dinsdag 8 september 2020, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

4.
35106 (R2115), E

Brief van de minister van J&V over uitkomst van de heroverweging taakuitbreiding naar openbare orde-voorvallen van de Onderzoeksraad; Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Bespreking brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 22 juli 2020

7.
35300 VI, AU

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de motie-Nicolaï c.s. over het slavernijverleden; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking verslag schriftelijk overleg

9.
35.300 VI EK, U

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking

11.
E200008

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het verslag van de Europese Commissie inzake de implementatie van Richtlijn 2012/29/EU; Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

Bespreking verslag schriftelijk overleg

12.
E200009

Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg

14.
Rondvraag


Korte aantekeningen