Dinsdag 27 juni 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

9.29.279, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

Bespreking van verslag schriftelijk overleg

13.E230003

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen over voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening betreffende wederzijdse erkenning van afstamming (COM(2022)695)

Bespreking brieven van de minister voor Rechtsbescherming en de Europese Commissie

14.E230004 en E230005

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V betreffende vragen over voorstellen voor verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens; EU-voorstellen: voorstellen voor verordeningen betreffende vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API) (COM(2022)729, 731)

Bespreking verslag schriftelijk overleg


16.Rondvraag


Korte aantekeningen