Gewijzigde motie-Barth (PvdA) c.s. over een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging (EK 34.775 / 34.785, K)In deze motie wordt de regering verzocht om in overleg met de betrokken sectoren te komen tot een analyse van de maatschappelijke gevolgen van de BTW-verhoging, daarbij expliciet aandacht te besteden aan de positie van zelfstandige winkeliers in krimp- en grensregio’s, de cultuursector inclusief boekhandels en dagbladen en preventie van ongezond gedrag en daarbij ook de overige effecten van de voorgenomen fiscale maatregelen te betrekken.ingediend

12 december 2017

resultaat

Op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

Deze motie werd oorspronkelijk ingediend en aangehouden tijdens de Algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer op 5 december 2017. De motie werd gewijzigd tijdens de Algemene financiële beschouwingen en de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 op 12 december 2017.