Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de informatiepositie van het Openbaar Ministerie (EK 33.258 / 34.105, J)In deze motie wordt de regering verzocht een voorstel te doen zodat het wettelijke kader voor de informatiepositie van het Openbaar Ministerie ten aanzien van het Huis voor klokkenluiders vergelijkbaar wordt aan de positie volgend uit de betreffende bepalingen van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid.ingediend

1 maart 2016

resultaat

Aangehouden op 1 maart 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

bij

indiener

mede ondertekend door

bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 12 september 2017 de brief van de minister van BZK van 11 juli 2017 over de relatie Huis voor klokkenluiders-Openbaar Ministerie en over protocollen met inspecties en andere instanties (EK 33.258 / 34.105, O) voor kennisgeving aangenomen.