Motie-Bredenoord (D66) c.s. over de AMvB waarin misdrijven kunnen worden aangewezen waarvoor een bevoegdheid tot binnendringen in geautomatiseerde werken wordt gecreëerd (EK 34.372, I)In deze motie wordt de regering verzocht de AMvB waarin misdrijven kunnen worden aangewezen waarvoor een bevoegdheid tot binnendringen in geautomatiseerde werken wordt gecreëerd, en eventueel toekomstige wijzigingen van die AMvB vooraf ter inzage te leggen in de Eerste Kamer, opdat de Kamer deze in het licht van de proportionaliteitstoets kan beoordelen.ingediend

19 juni 2018

resultaat

Op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

bij

indiener

mede ondertekend door