Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (EK 35.208, D)In deze motie wordt de regering verzocht te komen met een integraal beleidsplan voor de veehouderij met afrekenbare doelstellingen op het gebied van fosfaat, stikstof en klimaateffecten, waarin ook het behalen van de klimaatdoelen voor 2030 worden betrokken.ingediend

4 juni 2019

resultaat

Op 4 juni 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.

bij

indiener

mede ondertekend door