Motie-Meijer (SP) en Flierman (CDA) c.s. inzake uitstel van het in artikel 4.6 opgenomen groepsverbod (EK 34.199, H)In deze motie wordt de regering verzocht ermee in te stemmen dat - gelet op het gestelde in artikel 12.36 - artikel 4.6, zesde lid, niet in werking treedt dan nadat de verplichting van artikel 9 van richtlijn 2009/72 en artikel 9 van richtlijn 2009/73 wordt uitgebreid naar distributiesysteembeheerders, of op grond van bepalingen uit andere bindende EU-rechtshandelingen een soortgelijke verplichting voor distributiesysteembeheerders tot stand komt.ingediend

22 december 2015

resultaat

Op 22 december 2015 na stemming bij zitten opstaan aangenomen. SGP, VVD, PvdA en D66 stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door