33.400, F herdruk

Motie-Postema (PvdA) c.s. over inzicht in de ontwikkeling van de risico's voor de overheidsfinanciënIn deze motie wordt de regering verzocht de Eerste Kamer periodiek en integraal inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van de risico's voor de overheidsfinanciën en de mogelijkheden om deze risico's te beheersen.Kerngegevens

nummer 33.400, F herdruk
ingediend 20 november 2012
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 27 november 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) A. Postema (PvdA)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
P. Ester (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
G.A.T.M. Reuten (SP)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2013 (33.400)

Bijzonderheden

Zie ook dossiers: