33.750 X, C

Motie-Kuiper (ChristenUnie) c.s. inzake het nakomen van budgettaire internationale verplichtingen aangaande het defensiebudgetIn deze motie wordt de regering verzocht aan te geven op welke termijn en op welke wijze Nederland zich in zijn budgettaire beleid kan voegen naar een niveau van uitgaven dat past bij zijn eigen Veiligheidsstrategie en afgesproken internationale verplichtingen.Kerngegevens

nummer 33.750 X, C
ingediend 10 december 2013
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP stemden voor.
indiener(s) R. Kuiper (ChristenUnie)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
G.J. de Graaf (VVD)
M.J.R.L. de Graaff
G. Holdijk (SGP)
F.E. van Kappen (VVD)
dossier(s) Begrotingsstaten Defensie 2014 (33.750 X)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)