34.300, R

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozenIn deze motie wordt de regering verzocht regering de Sociaal Economische Raad te vragen om een advies over de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen en verzoekt de regering om op basis van dit advies met voorstellen te komen hoe de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen te verbeteren en de Kamer daarover voor de zomer van 2016 te rapporterenKerngegevens

nummer 34.300, R
ingediend 17 november 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 24 november 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
W.B. Hoekstra (CDA)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

Mede naar aanleiding van deze motie heeft de minister van SZW de SER om een advies over langdurige werkloosheid en over loondoorbetaling bij ziekte gevraagd. De minister heeft de Eerste Kamer bij brief van 12 januari 2016 (EK 34.300, X) over deze adviesaanvraag geïnformeerd.