34.372, I

Motie-Bredenoord (D66) c.s. over de AMvB waarin misdrijven kunnen worden aangewezen waarvoor een bevoegdheid tot binnendringen in geautomatiseerde werken wordt gecreëerdIn deze motie wordt de regering verzocht de AMvB waarin misdrijven kunnen worden aangewezen waarvoor een bevoegdheid tot binnendringen in geautomatiseerde werken wordt gecreëerd, en eventueel toekomstige wijzigingen van die AMvB vooraf ter inzage te leggen in de Eerste Kamer, opdat de Kamer deze in het licht van de proportionaliteitstoets kan beoordelen.Kerngegevens

nummer 34.372, I
ingediend 19 juni 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) A.L. Bredenoord (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
J.W.M. Engels (D66)
Th.C. de Graaf (D66)
P. Schnabel (D66)
E.M. Sent (PvdA)
C.P.W.J. Stienen (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Computercriminaliteit III (34.372)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)


Uitvoering