34.854, P

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het openhouden van de rechtsgang inzake een referendabiliteitsbesluitIn deze motie wordt de minister van BZK opgeroepen om de rechtsgang naar de bestuursrechter open te houden inzake een referendabiliteitsbesluit over de intrekkingswet.Kerngegevens

nummer 34.854, P
ingediend 10 juli 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2018 na hoofdelijke stemming met 11 stemmen voor (PVV en 50PLUS) en 64 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, en OSF) verworpen.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door M.J. van Beek (PVV)
R.G.J. Dercksen (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
C.J. Kok (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)