35.213, L

Motie-Stienen (D66) c.s. over de arbeidsmarktpositie van Wajongers in coronacrisistijdIn deze motie wordt de staatssecretaris van Socialen Zaken en Werkgelegenheid verzocht de Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar bevoegdheid als staatssecretaris in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen.Kerngegevens

nummer 35.213, L
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, FVD, VVD, 50PLUS, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) C.P.W.J. Stienen (D66)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
G. Gerbrandy (OSF)
C.P.M. Moonen (D66)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering