Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.213, L

Motie-Stienen (D66) c.s. over de arbeidsmarktpositie van Wajongers in coronacrisistijdIn deze motie wordt de staatssecretaris van Socialen Zaken en Werkgelegenheid verzocht de Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar bevoegdheid als staatssecretaris in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen.Kerngegevens

nummer 35.213, L
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus ingediend
toelichting behandelstatus Stemming op 26 mei 2020.
indiener(s) C.P.W.J. Stienen (D66)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
G. Gerbrandy (OSF)
C. Moonen (D66)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)