35.300, V

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentralesIn deze motie wordt de regering verzocht nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten.Kerngegevens

nummer 35.300, V
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en de Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
P.M.L. Frentrop (FVD)
G. Gerbrandy (OSF)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Fractie-Otten)
G.A. van Strien (PVV)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)