35.526, L

Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht om op de kortst mogelijke termijn over de verlenging van de wet bepalende maatregelen aan de Staten-Generaal toe te laten komen.Kerngegevens

nummer 35.526, L
ingediend 26 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdD, PVV, OSF, PvdA en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) R.A. Janssen (SP)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Fractie-Otten)
J. van Pareren (FVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissies stellen op 20 april 2021 een brief aan de regering vast over de uitvoering van de motie-Janssen c.s., daarbij zijn ook de toezeggingen T03124 en T03127 betrokken.

De Kamer heeft op 23 februari 2021 gedebatteerd met de ministers van J&V en van VWS over de uitvoering van deze motie het verslag van een nader schriftelijk overleg van 28 januari 2021 (35.526, AC) het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, AJ) en het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.PDF-document

Tijdens het debat zijn een tweetal moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 2 maart 2021.Uitvoering