35.526, L

Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht om op de kortst mogelijke termijn over de verlenging van de wet bepalende maatregelen aan de Staten-Generaal toe te laten komen.Kerngegevens

nummer 35.526, L
ingediend 26 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdD, PVV, OSF, PvdA en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) R.A. Janssen (SP)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Fractie-Otten)
J. van Pareren (FVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissies hebben bij brief van 19 januari 2021 vragen gesteld over de uitvoering van deze motie.Uitvoering