35.526, L

Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht om op de kortst mogelijke termijn over de verlenging van de wet bepalende maatregelen aan de Staten-Generaal toe te laten komen.Kerngegevens

nummer 35.526, L
ingediend 26 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 27 oktober 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdD, PVV, OSF, PvdA en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) R.A. Janssen (SP)
mede ondertekend door P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Otten)
J. van Pareren (FVD)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW beschouwen naar aanleiding van de brief van 10 september 2021 over de rappel toezeggingen en moties in het kader van de bestrijding van covid-19 (EK 35.526 / 25.295, CF met bijlage) deze motie als uitgevoerd.

Op 25 juni 2021 is ter uitvoering van deze motie en de motie-De Boer (EK, AK) het wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874) ingediend.

De commissies voor J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW zijn bij brief van 21 mei 2021 geïnformeerd over de uitvoering van de motie-Janssen c.s. over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (EK, BD).

De commissies voor J&V, voor VWS, voor BiZa/AZ, voor KOREL, voor IWO, voor EZK/LNV en voor OCW bepreken op 11 mei 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS van 21 april 2021 over de uitvoering van de motie-Janssen (EK, AS met bijlage).

De Kamer heeft op 23 februari 2021 gedebatteerd met de ministers van J&V en van VWS over de uitvoering van deze motie het verslag van een nader schriftelijk overleg van 28 januari 2021 (35.526, AC) het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, AJ) en het ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.PDF-document

Tijdens het debat zijn een tweetal moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 2 maart 2021.Uitvoering