35.570, G

Motie-Kox (SP) c.s. over de financiële waardering voor zorgverlenersIn deze motie wordt de regering opgeroepen om in 2021 ook een structureel betere financiële waardering voor zorgverleners mogelijk te maken en daarvoor voldoende ruimte in de begroting te scheppen.Kerngegevens

nummer 35.570, G
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) M.J.M. Kox (SP)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
P.M.L. Frentrop (FVD)
G. Gerbrandy (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
H. Otten (Otten)
M.J. van Rooijen (50PLUS)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
P. Schalk (SGP)
M.L. Vos (PvdA)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd