35.899, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van onderscheid in behandeling van gevaccineerden en ongevaccineerdenIn deze motie spreekt de Kamer uit af te zien van maatregel die onderscheid maken in de behandeling van gevaccineerden en ongevaccineerden.Kerngegevens

nummer 35.899, F
ingediend 23 november 2021
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD en PVV stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)