36.081, F

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vorderen van panden uit te sluitenIn deze motie wordt de regering verzocht het activeren van artikel 7 Wet verplaatsing bevolking om panden te vorderen in het kader van voorliggend wetsvoorstel voor 100 procent uit te sluiten.Kerngegevens

nummer 36.081, F
ingediend 28 maart 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 april 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36.081)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)