36.081, G

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het staken van opvang en voorzieningen voor derdelanders uit OekraïneIn deze motie wordt de regering verzocht om alle opvang en voorzieningen voor derdelanders uit Oekraine te staken, en hen zo snel mogelijk Nederland uit te zetten, zonder vertrekbonus.Kerngegevens

nummer 36.081, G
ingediend 28 maart 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 april 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking (36.081)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)