33.750 VI, M

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de ratificatie van drie protocollenIn deze motie wordt de regering verzocht om haast te maken met de ratificatie van drie protocollen, en de Kamer te informeren over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het parlement zullen worden aangeboden.Kerngegevens

Nummer 33.750 VI, M
Ingediend 11 maart 2014
Behandelstatus aangenomen
Toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 18 maart 2014 aangenomen. 50PLUS, OSF, PvdD, D66, PvdA, SP, GroenLinks en CDA stemden voor.
Indiener(s) mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
Mede ondertekend door prof. mr. J.W.M. Engels (D66)
prof. mr. H. Franken (CDA)
mr.dr. R.F. Ruers (SP)
prof.dr. W.J. Witteveen (PvdA)
Wetsvoorstel(len) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2014 (33.750 VI)
Behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)