34.763, D

Motie-Wezel (SP) c.s. over de gegrondheid van besluiten tot sluiting van woningen en pandenIn deze motie wordt de regering verzocht om onderzoek te doen naar de gegrondheid van besluiten tot sluiting van woningen en panden in de periode 2008 tot heden op grond van artikel 13b Opiumwet en beide Kamer zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.Kerngegevens

nummer 34.763, D
ingediend 4 december 2018
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 11 december 2018.
indiener(s) Mr. A.M.T. Wezel EMoC (SP)
mede ondertekend door Drs. N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
F. van Leeuwen (PvdD)
M.P. Meijer (SP)
dossier(s) Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden (34.763)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)