Wijziging Bestrijdingsmiddelenwet 1962 aangenomen en overig (stemmings-) nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. GroenLinks en D66 is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn zonder stemming aangenomen.

Op verzoek van de indiener heeft de Kamer besloten de

Voorafgaand aan dit besluit heeft de Kamer de

behandeld.

De voorstellen

zijn door de Eerste Kamer zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: