Wet versterking bestuur pensioenfondsen aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor. De leden van de SGP en PvdD waren niet aanwezig bij deze stemming.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en SGP stemden voor. 

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PVV en SP stemden tegen.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD en 50PLUS stemden voor.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, D66 en 50PLUS stemden voor.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De

is aangehouden.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie en PVV stemden tegen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP en PVV stemden tegen.

De wetsvoorstellen

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Het voorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

De Kamer heeft het

zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.

De Kamer heeft de brief (EK 33.431, D) aan de Voorzitter van de Europese Commissie inzake een vervolgreactie op subsidiariteitsbezwaar bij

zonder beraadslaging en zonder stemming vastgesteld.


Deel dit item: