Wetsvoorstellen over de toetreding van zorgaanbieders aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. PVV en FVD is daarbij aantekening verleend.

De afhandeling van de

als hamerstuk is op verzoek van de voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) van de agenda afgevoerd voor nadere bespreking in de commissie.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV en PvdD stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD, Fractie-Otten en PVV.

De bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel ingediende

is aangehouden.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD, Fractie-Otten en PVV.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten, OSF en PVV stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, FVD, Fractie-Otten, SP en PVV stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD, Fractie-Otten en PVV.

Over vier moties die bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel werden ingediend is ook vandaag gestemd.

De Kamer heeft met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dit debat werd de

ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en over de motie vinden plaats op 16 juni 2020.

Na een kort ordedebat heeft de Kamer besloten op 16 juni 2020 te stemmen over het voorstelDeel dit item: