Nieuws uit de commissies dinsdag 27 oktober 202029 oktober 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 27 oktober 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), ChristenUnie (Verkerk) en PvdD (Nicolaï). De proef van het verslag wordt rondgestuurd met verkorte reactietermijn. Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 30 oktober 2020, 17.00 uur, acht de commissie het voorstel gereed voor plenaire afhandeling (debat en/of stemming, dan wel hamerstuk) op 3 november 2020. De commissie zal maandagmiddag 2 november in een extra vergadering bezien welke wijze van afhandeling gewenst is.

Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Doornhof), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Dittrich), PvdA (Koole), SP (Kox), ChristenUnie (Verkerk) en SGP (Schalk).

Informatie over quota in de visserij

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van FVD (Van der Linden).

Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Plenair

Wet inburgering 20..

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 1 december 2020.


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden