Nieuws uit de commissies dinsdag 10 november 202012 november 2020

De Eerste Kamercommissies hebben op dinsdag 10 november 2020 vergaderd over met name de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Meer afbeeldingen

Schriftelijke inbreng

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Cliteur), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt), PVV (Bezaan) en SP (Janssen).

Commissiemededeling: EU-actieplan tegen racisme 2020-2025

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), FVD (Cliteur), GroenLinks (Ganzevoort), PVV (Van Hattem) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), GroenLinks (Veldhoen), PVV (Van Hattem) en SGP (Van Dijk).

Financiële waardering zorgverleners

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 4 november 2020 met een reactie op de motie-Kox c.s. over financiële waardering van zorgverleners op 17 november 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De leden van de PVV-fractie (Van Kesteren) hebben al te kennen gegeven inbreng te willen leveren. De commissie besluit tevens tot een mondeling overleg op bij voorkeur 24 november 2020 en zal dit op 17 november a.s. bespreken.

Transgenderzorg

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op 17 november 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De leden van de SP-fractie (Gerkens) hebben al te kennen gegeven inbreng te willen leveren.

Evaluatie Benelux Unie-samenwerking 2013-2019

De fractie van de SP (Janssen) levert inbreng voor een schriftelijk overleg met de regering inzake de Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019.

https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20200709/aanbiedingsbrief_evaluatie_van_de_3/document3/f=/vla7f366m8fz.pdf

https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20200709/evaluatie_van_de_benelux_unie_3/document3/f=/vla7f3oqswss.pdf

Verslag schriftelijk overleg met minister van VWS over aanwijzingen voor de veiligheidsregiovoorzitters en toezending aanwijzingen en modelnoodverordeningen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Nicolaï).


Deel dit item:
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden