Tijdelijke regeling digitaal quorum verlengd en overig (stemmings)nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een verlenging van de Tijdelijke regeling digitaal quorumPDF-document met ten hoogste twee maanden tot uiterlijk 1 maart 2021. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft vandaag gemeld dat zijn Tijdelijk besluit digitaal quorumPDF-document zal worden gecontinueerd tot (uiterlijk) 1 maart 2021.

Zie het dossier:

De Kamer heeft 29 (o.a. begrotings)wetsvoorstellen als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: PVV.

De fractie van de SP heeft later aangegeven dat de fractie geacht wenst te worden tegen dit voorstel gestemd te hebben.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De Kamer heeft met de minister van Economische Zaken en Klimaat en met de minister van Financiën gedebatteerd over het wetsvoorstel

Op 12 januari 2021 wordt hoofdelijk gestemd over dit wetsvoorstel

Over de tijdens het debat ingediende

wordt op 12 januari 2021 bij zitten en opstaan gestemd.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: SGP, SP en PvdD.

Groenlinks en PvdA wensen geacht te worden tegengestemd te hebben op die onderdelen die betrekking hebben op de Baangerelateerde Investeringskorting.

Ook is er gestemd over een aantal moties die zijn ingediend tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan c.a.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdA en PvdD.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Van Pareren, FVD, SP en PvdD.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Van Pareren en FVD.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: SGP, Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, SP, PVV en PvdD.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Van Pareren en FVD.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, SP en PVV.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP, D66, PVV, FVD, Fractie-Otten en Fractie-Van Pareren

Tegen: PvdD.

De fractie van de PVV wenst geacht te worden tegen artikel 1, onderdeel a, sub 5 en artikel 1, onderdeel b en artikel 2 gestemd te hebben.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, D66, OSF en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD.

De

is aangehouden.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Van Pareren, FVD en PVV stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, GroenLinks, SP, PvdA, OSF en D66 stemden voor.

Het wetsvoorstel

is op 15 december 2020 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP heeft later aangegeven dat de fractie geacht wenst te worden tegen dit voorstel gestemd te hebben.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Van Pareren, FVD en Fractie-Otten stemden voor.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. Hierbij is aantekening verleend dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen artikel 37 van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD en PVV stemden voor.
Deel dit item: