Wet versterking decentrale rekenkamers aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De

is als hamerstuk afgedaan.

De voorstellen

zijn als hamerstuk afgedaan. De betreffende bewindspersonen is daarbij décharge verleend. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

De overige

zijn als hamerstukken afgedaan. De betreffende bewindspersonen is daarbij décharge verleend.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De voorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Nanninga en de Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.

De overige

zijn als hamerstukken afgedaan.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD, Fractie-Frentrop stemden tegen.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: 50PLUS.

De Kamer heeft gestemd over een ordevoorstel van de leden Otten (Fractie-Otten) en Faber-Van de Klashorst (PVV) met betrekking tot de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Natuur en Stikstof tijdens de Algemene politieke beschouwingen.

Het ordevoorstel is na een hoofdelijke stemming met 18 stemmen voor (SGP, PVV, Fractie-Otten, SP, PvdD en 50PLUS) en 54 stemmen tegen (CDA, VVD, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, OSF, Fractie-Nanninga, Fractie-Frentrop en FVD) verworpen.
Deel dit item: