Stemgedrag Bgen als lid van de Fractie-Van ParerenDe heer Beukering was van 29 november 2020 tot 15 februari 2021 lid van de Fractie-Van Pareren. Daarvoor was hij lid van de FVD-fractie. Momenteel is hij lid van de Fractie-Nanninga. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Van Pareren.

Voor95Tegen17

 • Voor
  2 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmen (35.654, H)
 • Voor
  2 februari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
 • Voor
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
 • Tegen
  26 januari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over een novelle inzake de uitkomstdrempel (35.129, H)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek (35.462)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen (35.506)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19 (35.596)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Invoerings- en aanpassingswet Wet voortgezet onderwijs 2020 (35.611)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (najaarsnota) (35.650 VI)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 XIV)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (najaarsnota) (35.650 XVII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (najaarsnota) (35.650 IX)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (najaarsnota) (35.650 I)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 V)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Economische Zaken en Klimaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XIII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (najaarsnota) (35.650 XVI)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (najaarsnota) (35.650 IV)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2020 (najaarsnota) (35.650 J)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Algemene Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 III)
 • Tegen
  26 januari 2021 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Defensie 2020 (najaarsnota) (35.650 X)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (najaarsnota) (35.650 VII)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2020 (najaarsnota) (35.650 IIB)
 • Voor
  26 januari 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 A)