Stemgedrag Bgen als lid van de FVD-fractie



De heer Beukering was van 11 juni 2019 tot 29 november 2020 lid van de FVD-fractie. Daarna was hij lid van de Fractie-Van Pareren. Momenteel is hij lid van de Fractie-Nanninga. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de FVD-fractie.

Voor376Tegen77

 • Tegen
  24 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de hypotheekrenteaftrek (35.403, M)
 • Voor
  24 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Sent (PvdA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen (35.570, W)
 • Voor
  24 november 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2021 (35.494)
 • Voor
  24 november 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV (35.557)
 • Voor
  17 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over transitievergoedingen (35.570 / 35.542, U)
 • Tegen
  17 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) over het buiten werking stellen van de TOZO-partnertoets tot 1 juli 2021 (35.542, E)
 • Voor
  17 november 2020 (Hamerstuk)
  Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35.477)
 • Voor
  17 november 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen (35.502)
 • Voor
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg (35.403, J)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader (35.403, H)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (35.403, F)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de rol van Europese Unie ter bevordering van de volksgezondheid (35.403, E)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Fiscale verzamelwet 2021 (35.437)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn doeltreffendere handhaving en waarborging goede werking interne markt (35.467)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34.491)
 • Voor
  10 november 2020 (Zonder stemmen, aangenomen)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)
 • Tegen
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerbrandy (OSF) c.s. over de verhuurderheffing (35.570, O)
 • Tegen
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Gerbrandy (OSF) over onderzoek naar een basisinkomen voor alle Nederlanders (35.570, P)
 • Voor
  3 november 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemers (35.570, L)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over de financiële waardering voor zorgverleners (35.570, G)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het schrappen van de vrijwillige bijdrage aan de Verenigde Naties (35.570, F)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie (35.570, E)
 • Voor
  3 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Frentrop (FVD) c.s. over het in EU-verband overeengekomen herstelpakket (35.570, D)
 • Voor
  3 november 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet IenW 2019 (35.319)