Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Mr. Th.C. de Graaf (D66)groen handje met duim omhoog 636rood handje met duim omlaag 88

 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake wederopbouw Saba en Sint Eustatius (34.897)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (34.939)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (34.795)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2017 (34.950 VI)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (voorjaarsnota) (34.960 VI)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Modernisering Wet ministeriële verantwoordelijkheid (34.871)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden (34.936)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 (voorjaarsnota) (34.960 VIII)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34.699)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (34.950 XV)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (voorjaarsnota) (34.960 XV)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de EU-lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (34.933)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord (34.888)
 • Tegen
  10 juli 2018 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het openhouden van de rechtsgang inzake een referendabiliteitsbesluit (EK 34.854, P)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34.854)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Motie-Lintmeijer (GroenLinks) c.s. over een visie op nieuwe vormen van directe democratie (EK 34.854, N)
 • Tegen
  10 juli 2018 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over uitstel van de stemming over het intrekkingswetsvoorstel (EK 34.854, I)
 • Tegen
  10 juli 2018 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over uitstel van de bekrachtiging en publicatie van de intrekkingswet (EK 34.854, H)
 • Tegen
  10 juli 2018 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Köhler (SP) c.s. over het referendabel maken van de intrekkingswet (EK 34.854, M)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening (34.912)
 • Voor
  10 juli 2018 (Hamerstuk)
  Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht (34.629)
 • Voor
  3 juli 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de warmtevoorziening op het Binnenhof na de renovatie (EK 34.723, F)
 • Tegen
  3 juli 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over voorrang van warmtebronnen die vrij zijn van de uitstoot van broeikasgassen (EK 34.723, E)
 • Voor
  3 juli 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet (34.723)
 • Voor
  3 juli 2018 (Hamerstuk)
  Bronbescherming in strafzaken (34.032)