Maandag 5 juli 2010 17.00 uur, plenaire vergadering17.00 - 18.00 uur heropening debat van 1 juni 2010, derde termijnen Kamer en regering

over de brief EK 31.466, H in het kader van het wetsvoorstel

en over de

Hierbij zijn eveneens aan de orde de

De stemmingen over de moties vinden plaats op 6 juli 2010.

18.00 - 19.20 uur eerste termijn Kamer

19.20 - 21.00 uur gezamenlijke behandeling, eerste termijn Kamer

21.00 - 22.55 uur antwoord regering en re- en dupliek

22.55 - 1.15 uur gezamenlijke behandeling, antwoord regering en re- en dupliek

Deze tijden zijn indicatief, waar versnelling mogelijk is zullen de tijden worden aangepast.