Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Hattem (PVV)15
2. Engels (D66)15
3. Huijbregts-Schiedon (VVD)15
4. Lintmeijer (GroenLinks)10
5. Nagel (50PLUS)7
6. Köhler (SP)12
7. Ten Hoeve (OSF)8
8. Schalk (SGP)10
9. Rombouts (CDA)15
10. Van Leeuwen (PvdD)15maidenspeech
11. Vlietstra (PvdA)15
12. Kuiper (ChristenUnie)10
totaal: 147 minuten

Bewindspersonen/Initiatiefnemers

naamduur (min)opmerking
Jetten
Ollongren (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)