T02314

Toezegging Box 3 en de ontwijkingsmogelijkheden (34.302/34.303/34.304/34.305/34.306/34.276)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Sent  (PvdA), de Kamer een tussenrapportage box 3 en de uitwijkingsmogelijkheden toe te sturen. 


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr.13  item 8, - blz. 1

Mevrouw Sent (PvdA):

Wanneer kunnen we de voorstellen die ons niet voor het zomerreces kunnen bereiken, dan wel verwachten? Dan gaat het om box 3 en de ontwijkingsmogelijkheden.

Handelingen I 2015-2016, nr.13  item 8, - blz. 1/2

Staatssecretaris Wiebes:

Over de uitwijkingsmogelijkheden heb ik al toegezegd dat ik wil proberen om die waar mogelijk in het Belastingplan van volgend jaar mee te nemen. Dat zou wel kunnen bete-kenen dat de uitwerking nog niet helemaal gereed is. Over box 3 heb ik een tussenrapportage toegezegd over de denkrichtingen en de mogelijkheden, en over de vraag voor welke ketenpartners het hoe hard zou kunnen gaan. Dat is echter nog geen compleet plan over de manier waarop werkelijk rendement in box 3 belast wordt. Dat betekent wel dat we daar volgend jaar op deze plek al wat over te bespreken hebben.

Mevrouw Sent (PvdA):

Nog even voor de duidelijkheid, de tussenrapportage zal ons tegelijk bereiken met het Belastingplan?

Staatssecretaris Wiebes:

Ja, dat is de bedoeling.


Brondocumenten


Historie