33.902

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling)Het voorstel voorziet in een wijziging van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw), de zogenoemde cookiebepaling.

Voorgesteld wordt een nieuwe, derde uitzondering in de Tw op te nemen op het uitgangspunt dat gebruikers van elektronische communicatienetwerken moeten worden geïnformeerd over – en om toestemming moeten worden gevraagd voor – de opslag van gegevens in hun randapparatuur en de toegang tot gegevens die in de randapparatuur zijn opgeslagen. De nieuwe uitzondering strekt ertoe het gebruiksgemak voor gebruikers van elektronische communicatienetwerken te vergroten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.902, A) is op 7 oktober 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 februari 2015 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 maart 2014

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

33