33.996

Organiseren van kansspelen op afstandDit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt.

Met dit voorstel wordt de monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen doorbroken. Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.996, A) is op 7 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 9 mei 2017 het nader voorlopig verslag (EK, D) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.

De commissie heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) bij brief van 6 juni 2017 verzocht om in de nadere memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel expliciet in te gaan op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 juni 2017PDF-document in de zaak van Unibet International/Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala.

De nadere memorie van antwoord bij de Wet kansspelen op afstand en de memorie van antwoord bij de Wet modernisering speelcasinoregime zijn momenteel in voorbereiding. Het streven is erop gericht deze voor de zomer bij uw Kamer in te dienen (EK, S). 

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 26 juni 2018 de brief van de minister voor Rechtsbescherming met afschrift van brief aan de Tweede Kamer met de de uitwerking van het Regeerakkoord over kansspelen (EK T met bijlage).

De plenaire behandeling vindt te zijner tijd gezamenlijk plaats met wetsvoorstel 34.471.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2014

titel

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-92] documenten

Sociale media menu


Volg via