34.824

Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-HollandDit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik (provincie Zuid-Holland) en Vianen (provincie Utrecht) tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden die in de provincie Utrecht zal komen te liggen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de provincie Utrecht van 26 april 2017, voorzien van zienswijzen van de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland. In 2015 hebben de drie gemeenten de ambitie uitgesproken om één nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te vormen. Voor deze herindeling bestaat breed lokaal bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak. Met de betrokken gemeenten en provincies is de regering van oordeel dat de samenvoeging de beste en meest duurzame oplossing biedt voor de noodzakelijke verbetering van de bestuurskracht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66.

Tegen: PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 10 november 2020 de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van het eindrapport Procesevaluatie herindeling Vijfheerenlanden: Hoe verliep de samenwerking? (EK 28.750 / 34.824, H) voor kennisgeving aangenomen. De brief kan desgewenst betrokken worden bij toekomstige herindelingen, zeker als daarbij aanpassing van een provinciegrens aan de orde is.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2017

titel

Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

31