34.825

Samenvoeging gemeenten Aalburg, Werkendam en WoudrichemDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De nieuw te vormen gemeente zal Altena gaan heten.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant. Met het oog op de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke organisatie in een context van gemeentelijke taakuitbreiding en veranderende maatschappelijke opgaven achten de gemeenten een samenvoeging noodzakelijk. Daarbij is de noodzaak tot herindeling voor meer bestuurskracht en een grotere toekomstbestendigheid volgens gedeputeerde staten onomstreden gebleken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2017

titel

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

22