34.828

Samenvoeging gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en WinsumDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van de provincie Groningen. Met de samenvoeging wordt een robuuste en duurzame gemeente gevormd die past binnen de bredere ontwikkelingen in de bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen en die beter is toegerust om de huidige en toekomstige opgaven en taken op zich te nemen. Daarnaast kan de samenvoeging rekenen op breed bestuurlijk en regionaal draagvlak en voldoende maatschappelijk draagvlak.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, SP en D66.

Tegen: 50PLUS en PVV.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2017

titel

Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

22