34.832

Samenvoeging gemeenten Noordwijk en NoordwijkerhoutDit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De beoogde samenvoeging gaat uit van de bestaande grenzen van de betrokken gemeenten. De nieuwe gemeente zal Noordwijk gaan heten.

Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten, voorzien van een positieve zienswijze van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. De voorgestelde samenvoeging vormt een duurzame oplossing voor het bestuurskrachttekort dat de gemeenten ervaren en leidt tot een nieuwe gemeente met een grote interne samenhang, die goed past binnen de regio. Bovendien kan de samenvoeging rekenen op ruim voldoende bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2017

titel

Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via