34.915

Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17Dit wetsvoorstel keurt het Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102) goed. De vervolging en berechting van het neerhalen van vlucht MH17, vindt plaats in Nederland volgens de regels van het Nederlandse straf(proces)recht (TK 33.997, nr. 98).

Het verdrag biedt een kader voor de strafrechtelijke samenwerking tussen Nederland en Oekraïne met betrekking tot de vervolging en berechting van het neerhalen van vlucht MH17 en de eventueel daarvoor op te leggen straffen. De afspraken in het verdrag geven uiting aan de samenwerking tussen de JIT-landen ten behoeve van het ter verantwoording roepen van de verantwoordelijken voor het neerhalen van vlucht MH17, zoals Resolutie 2166 (2014) eist. Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne maken deel uit van het Joint Investigation Team (JIT).

De belangrijkste onderwerpen van het verdrag zijn:

  • de Nederlandse rechtsmacht en overdracht van strafvervolging;
  • uitlevering van verdachten;
  • berechting door middel van videoconferentie;
  • overdracht van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen.

Tegelijkertijd met dit voorstel is een voorstel ingediend dat strekt tot uitvoering van het verdrag (34.916).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 12 juni 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 maart 2018

titel

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten